Copyright

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal, zowel als de rechtstreekse doorgifte van onze radio- en televisieuitzendingen zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van Vegansdrink is ten strengste verboden.

Wat is copyright of autersrecht?

Dit is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” Dit staat in artikel 1 van de Auteurswet. Hiermee wordt bedoeld dat alleen de maker de door hem gemaakte kunstwerken mag publiceren en reproduceren. Anderen moeten toestemming vragen aan de maker als ze zijn werk willen gebruiken.